Poziom lokalny

Wspieramy przedsiębiorców

 • ulgi i zwolnienia z podtków
 • przyjazny urząd
 • pomoc w procesie inwestycyjnym
 • dedykowany opiekun z urzędu
 • pomoc organizacyjno-prawna
 • gwarancja pierwszeństwa dla inwestora
 • pakiet dla przedsiębiorcy
 • tereny inwestycyjne o małych i dużych powierzchniach
 • wysoki poziom pomocy publicznej
 • doradztwo i wsparcie biznesowe
 • współpraca w zakresie pozyskiwania pracowników
 • pomoc w kontaktach z gestorami sieci
 • wsparcie networkingowe
 • opieka poinwestycyjna
 • Doroczny Bal Przedsiębiorcy nagroda Szlachetniej Podkowy

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża
https://www.bip.gminachelmza.pl/8752,studium-zagospodarowania-przestrzennego

Zwolnienia z podatków dla przedsiębiorców

Elżbieta Kornalewska
inspektor ds. planowania przestrzennego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 56 6756076 wew. 47
Znajomość języków obcych: język angielski

Wspieramy przedsiębiorców

Wspieramy przedsiębiorców

Poziom regionalny

Częściowe wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia

Częściowe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wsparcie procesów rekrutacji i szkolenia
https://wuptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Poziom krajowy

Ulgi w podatku dochodowym w ramach działalności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej


Wsparcie w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2014 - 2020”
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/program-wspierania-inwestycji-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki-polskiej-na-lata-2011-2023

Wsparcie w ramach sektorowych Programów Operacyjnych
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow

1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023.
Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.
Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np. gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.
Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

4. Horyzont 2020
Największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet Horyzontu 2020 w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Celem programu jest zapewnienie finansowania nowoczesnym przedsięwzięciom od pierwszych ich etapów po finalne wdrożenie rozwiązań, produktów czy technologii.
Szczegłówe informacje - www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce znajdują się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakładce: prawo
http://www.paih.gov.pl/prawo