Gmina Chełmża - nowocześnie zarządzana o dużym potencjalne gospodarczym z perspektywami na dalszy rozwój, z silnie zmotywowaną i wykwalifikowaną kadrą i doskonałym kontaktem z przedsiębiorcami.
Charakteryzuje Nas ogromny potencjał gospodarczy. Nasza Gmina to miejsce które stale zmienia się i rozbudowuje, tak aby zagwarantować obecnym, a także przyszłym mieszkańcom odpowiednio wysoki komfort życia. Oprócz istniejących na terenie gminy zabytków, placówek edukacyjnych, kulturalnych czy klubów sportowych turystów przyciąga urokliwy teren rekreacyjny w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim. Połączenie możliwości rozwoju oraz wyjątkowych walorów przyrody nadaje Gminie wyjątkowy charakter.
Jesteśmy Gminą otwartą na inwestorów zewnętrznych, chętnie pomagamy lokalnym przedsiębiorcom, sięgając po wszystkie możliwe instrumenty.  Jako Wójt Gminy czuję ogromną dumę z dotychczasowych efektów i sukcesów, ze współpracy gminy ze znaczącymi inwestorami. Pozwala mi to  śmiało patrzeć w przyszłość z przekonaniem, że nasza gmina ma szansę stać się ośrodkiem rozpoznawalnym w świecie biznesu  zarówno w Polsce, Europie jaki i na świecie.
Każdy, kto chce skutecznie zainwestować swój kapitał, uruchomić działalność produkcyjną lub usługową, podjąć biznesową przygodę o jakiej marzy, zapraszam do Gminy Chełmża. W naszej  gminie przedsiębiorcy są mile widziani, szanowani a ich wysiłek jest w pełni doceniany. Od kilku lat koncentrujemy swoje działania na tym, aby nasza gmina była atrakcyjna dla inwestorów.
Jestem przekonany, że atuty Gminy Chełmża przekonają Państwa do inwestowania właśnie u Nas.

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

Charakterystyka Gminy

Gmina Chełmża położona jest w północnej części powiatu toruńskiego, w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości ok. 20 km na północ od m. Torunia i ok. 40 km na wschód od m. Bydgoszczy.

Gmina zajmuje powierzchnię 179 km², co stanowi ok. 1% powierzchni województwa. Pod względem powierzchni gmina zajmuje drugie miejsce w powiecie toruńskim. Strukturę osadniczą gminy stanowi 28 miejscowości sołeckich, zamieszkałych przez blisko 10 000 osób.

Dane statystyczne

DSC04712-kopia
DSC02519
DSC02581
DSC04590
DSC02665 — kopia
DSC02565
DSC02600
DSC02848
DSC03053

Lokalizacja i dostępność transportowa

Gmina Chełmża leży w samym sercu Europy, w centralnej części Polski. Jest to idealne miejsce dla firm transportowych. logistycznych i produkcyjnych.

 • kolejowa stacja węzłowa w Chełmży
 • wjazd na autostradę A1 w Toruniu i Lubiczu
 • międzynarodowy trakt wodny E40 w Toruniu
 • międzynarodowy port lotniczy w Bydgoszczy

Ważniejsze drogi i kolej

Lokalizacja i dostępność transportowa w Chełmży

Lokalizacja i dostępność transportowa

Lokalizacja na terenie kraju

 • autostrada A1
 • droga krajowa nr 91
 • droga wojewódzka 551
 • linia kolejowa

Bliskość dużych miast

 • Toruń - 15 min
 • Grudziądz - 30 min
 • Bydgoszcz - 50 min
 • Gdańsk - 90 min
 • Łódź - 150 min
 • Poznań - 165 min
 • Warszawa - 180 min

Lokalizacja transportowa

Lokalizacja na terenie kraju

Sektory „wysokiej szansy” dla inwestorów

 • sektor spożywczy
 • elektromobilność
 • sektor maszynowy

Powierzchnia umożliwiająca postawienie hal wielkopowierzchniowych, bez ograniczeń wysokościowych, blisko 470 ha w jednym kawałku.

Instytucje okołobiznesowe i ważne instytucje dla inwestora

Gmina Chełmża jako partner w świecie biznesu, wspierający rozwój przedsiębiorczości stara się nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, które działają na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podniesienia standardów obsługi biznesowej, promocji dobrych praktyk w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu

Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu - http://coi.kujawsko-pomorskie.pl


Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu - https://www.paih.gov.pl/pl


Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu - https://torun.direct


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - http://www.kowr.gov.pl


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - https://www.strefa.gda.pl


Powiatowy Urząd Pracy - https://torun.praca.gov.pl


Polska Strefa Inwestycji - https://www.biznes.gov.pl/Polska_Strefa/Inwestycji‎


Starostwo Powiatowe w Toruniu - https://www.powiattorunski.pl

Najważniejsi inwestorzy

DonauChem – It is a part of DonauChem international group whose origin date back 170 years. Its offices have been located in Głuchów since 2014. The company employs about 20 people. Donauchem Polska Sp. z o.o. is a company specialising in distribution of chemical raw materials and semi-products used in various industrial branches. .
https://www.donauchem.pl
POLWO – is one of the largest manufacturer of clothing hangers in Poland. Apart from clothing hangers, the company produces various tailor’s accessories and provides a range of services related to printing of company logos on hangers. The business operations were started over 20 years ago when in 1995 Mr Wiesław Kalinowski started a production facility specialising in the production of clothing hangers. Since 2016 the offices of the company have been located in Głuchów. They have staff of 25 people.
https://polwo.com.pl
Gran-Fol – the company was started in 1995 and since 2013 they have operated the business in the town of Kończewice. They manufacture plastic and granulated materials, deal in recycling and recently started 3D printing activities. The company employs 12 people.
http://gran-fol.pl
POZBUD T&R S.A. – business activities of the company date back to the 70s, exactly to the year 1973. The branch in Grzywno operates production facilities where in 2012 the production of Polish wooden doors and windows was started. Currently they employ about 20 people.
http://www.pozbud.pl
Hydrosystem Sp.zo.o. – The company was started in 1990 in Toruń. Since 1997, it has offered services in the area of regeneration of car steering systems. At the beginning of 2014, the company moved its registered office to Głuchów. Presently they employ 21 people.
https://hydrosystem.pl
PLAN-POL-PLAST BIS – the company was started in 2003 and has operated in our region from the very beginning. It specialises in production and sale of polyethylene foil packaging. Presently they employ 8 people.
http://www.planpolplast.pl

Potencjał ludzki, rynek pracy, edukacja

Potencjał ludzki na obszarze powiatu toruńskiego jest ogromny. W Toruniu funkcjonuje kilka szkół wyższych m.in. o profilu inżynieryjnym, mechanicznym, technicznym, informatycznym, menadżerskim, w tym prestiżowy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ponadto szkolnictwo średnie oferuje wykształcenie w zawodach takich jak stolarz, ślusarz, mechanik, elektromechanik, technik inżynierii, logistyk. Rosnące zasoby siły roboczej to. jedna z podstawowych cech Gminy Chełmża. Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej jest duża.

Na terenie gminy funkcjonuje blisko 400 małych firm stanowiących doskonałe zaplecze podwykonawcze, a koszty pracy w regionie kujawsko - pomorskim należą do najwyższych w kraju.

Edukacja

 • 40 000 studentów
 • 9 wyższych uczelni
 • sieć szkół zawodowych

Potencjał ludzki

 • 305 tys mieszkańców miasta Toruń i powiatu toruńskiego
 • 1 milion mieszkańców aglomeracji Bydgoszczy i Torunia BiT City
 • 63,2% osób w wieku produkcyjnym
 • 21,5% osób w wieku przed produkcyjnym
 • 4500 osób bezrobotnych
 • 12,8% stopa bezrobocia
 • 11,7% osoby z wykształceniem wyższym
 • 29,5% osoby z wykształceniem zawodowym
 • 2,07 przyrost naturalny na 1000 mieszkańców
 • 38 lat średnia wieku mieszkańców

Potencjał ludzki

Kapitał ludzki

Infrastruktura

 • Autostrada A1 oraz DK91, drogi wojewódzkie 551 i 649
 • Przez Gminę Chełmża przechodzi gazociąg wysokiego ciśnienia, łączący Polskę północną z Polską południową
 • Linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV

Ważne instytucje dla inwestora

 1. Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu - http://coi.kujawsko-pomorskie.pl
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu - https://www.paih.gov.pl/pl
 3. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu - https://torun.direct
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - http://www.kowr.gov.pl
 5. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - https://www.strefa.gda.pl
 6. Powiatowy Urząd Pracy - https://torun.praca.gov.pl
 7. Polska Strefa Inwestycji - https://www.biznes.gov.pl/Polska_Strefa/Inwestycji‎
 8. Starostwo Powiatowe w Toruniu - https://www.powiattorunski.pl

Informacje dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce można uzyskać pod adresem:
http://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach