Największe atuty Gminy

 • Sąsiedztwo dużych miast: Torunia, Bydgoszczy ( Lotnisko)
 • Bliskość autostrady A1 ( węzeł autostradowy oddalony zaledwie o 15 km) i drogi krajowej nr 91
 • Dzięki położeniu przy najważniejszych drogach kraju średni czas dotarcia do lotniska międzynarodowego w Gdańsku to 1 godz., a do portu lotniczego Bydgoszcz- 40 min.
 • Położenie w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie kujawsko-pomorskim, ekologicznie czystym i jednocześnie atrakcyjnym turystycznie
 • Brak występowania groźnych dla środowiska źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
 • Pełne zwodociągowanie obszaru gminy
 • Dobry dostęp do szkół, szpitali, miejsc spędzania wolnego czasu
 • Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna obszaru
 • Rozwinięta turystyka rowerowa – duża ilość tras rowerowych
 • Blisko 400 małych firm stanowiących doskonałe zaplecze podwykonawcze
 • Wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne
 • Wolne tereny inwestycyjne
 • Aktywność społeczna mieszkańców.

Mieszkaj, inwestuj, wypoczywaj

Skrzyżowanie dwóch dróg: wojewódzkiej nr 551 i krajowej 91 w miejscowości Kończewice.

Skrzyżowanie dwóch dróg: wojewódzkiej nr 551 i krajowej 91 w miejscowości Kończewice

Widoczna droga krajowa nr 91

Widoczna droga krajowa nr 91

Autostrada A1 przebiegająca przez obszar Gminy Chełmża

Autostrada A1 przebiegająca przez obszar Gminy Chełmża

Mała strefa firm zlokalizowana w Głuchowie przy trasie krajowej nr 91.

Mała strefa firm zlokalizowana w Głuchowie przy trasie krajowej nr 91

Atrakcje turystyczne

 • Ośrodek wypoczynkowo – rekreacyjny w Zalesiu nad j. Chełmżyńskim
 • Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie z zabytkową pastorówką i pracownią rękodzieła ludowego MALWA
 • Miejsce Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach
 • Miasteczka rowerowe – Kończewice, Głuchowo
 • Galeria STARA SZOPA w Grzywnie
 • Centra rekreacji i sportu – stadion piłkarski w Kończewicach, boiska ORLIK w Grzywnie i Pluskowęsach
 • Siłownie zewnętrzne m.in. Kończewice, Dziemiony, Grzywna, Browina
 • Warsztat kowalstwa artystycznego w Kończewicach
 • Ścieżka przyrodniczo-historyczna Grodno w Mirakowie
 • Ośrodek wypoczynkowy GRODNO w Mirakowie
 • Gospodarstwo edukacyjne „Zagroda Babaluda” w Parowie Falęckiej
 • Agroturystyka „Stajnia Witkowia” w Witkowie
 • Półwysep grodzieński na j. Grodzieńskim – osiedle z czasów kultury łużyckiej zwane drugim Biskupinem

 Pejzaż z jeziorem Chełmżyńskim w tle

Pejzaż z jeziorem Chełmżyńskim w tle

Ośrodek wypoczynkowo – rekreacyjny w Zalesiu nad j. Chełmżyńskim

Jezioro Chełmżyńskie w sezonie, regaty Toruńskiego Klubu Żeglarskiego

Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie z zabytkową pastorówką i pracownią rękodzieła ludowego MALWA

Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie z zabytkową pastorówką i pracownią rękodzieła ludowego MALWA

Rękodzieło powstałe w pracowni MALWA w Zelgnie

Rękodzieło powstałe w pracowni MALWA w Zelgnie

Miejsce Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach

Miejsce Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach

Siłownie zewnętrzne m.in. Kończewice, Dziemiony, Grzywna, Browina. Siłownia rekreacyjna w Grzywnie. 

Siłownie zewnętrzne m.in. Kończewice, Dziemiony, Grzywna, Browina. Siłownia rekreacyjna w Grzywnie

Plaża na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim

Plaża na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim

Półwysep grodzieński na j. Grodzieńskim – osiedle z czasów kultury łużyckiej zwane drugim Biskupinem

Półwysep grodzieński na j. Grodzieńskim – osiedle z czasów kultury łużyckiej zwane drugim Biskupinem

Kultura

 • Za rozwój i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy odpowiada Centrum Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Brąchnówku
 • Podobnie funkcje kulturotwórcze w gminie pełnią biblioteki publiczne w miejscowościach Głuchowo, Grzywna, Skąpe i Zelgno
 • Sztandarowe imprezy: dożynki gminne, okolicznościowe koncerty, Turnieje Kół Gospodyń Wiejskich, odpust ku czci Bł, Juty i pielgrzymki do Sanktuarium w Bielczynach, Bocianisko – przegląd szkolnej twórczości, wojewódzkie przeglądy orkiestr dętych OSP, gala stypendialna, gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości, festiwale kulinarne
 • Doroczne konkursy na najpiękniejszy wieniec i ozdobę dożynkową, palmy wielkanocne
 • Gazeta Gminy Chełmża KURENDA wydawana od ponad 20 lat
 • Bogaty zbiór publikacji o gminie i mieszkańcach m.in. ”Gmina Chełmża. Szkice z dziejów”, „Zachować od zapomnienia”, Album fotografii „Gmina Chełmża na co dzień i od święta”, „Nawra z tamtych lat”, „Kaplica wiejska w Skąpem”, „Pocztówki z historii. KGW w Kiełbasinie”, „Pocztówki z historii. KGW w Głuchowie”, „Od solidarności do wolności”.
 • Zespół POLSKIE KWIATY - muzyczna wizytówka Gminy Chełmża
 • Aktywne organizacje społeczne: KGW i OSP
 • Legendy i podania: legenda o Bł. Jucie, legenda o trzech lipach w Dziemionach
 • Produkty lokalne stanowiące wizytówkę gminy w regionie: ciastko Klekotek z Zelgna, sernik głuchowski i ziemniak parowany z Głuchowa, nalewka Grzegorzanka z Grzegorza, Zawijaniec Nawrzański z Nawry.

Gminny zespół muzyczno-wokalny POLSKIE KWIATY

Gminny zespół muzyczno-wokalny POLSKIE KWIATY

Jeden z produktów lokalnych identyfikowany z Gminą Chełmża to „Sernik głuchowski”

Jeden z produktów lokalnych identyfikowany z Gminą Chełmża to Sernik głuchowski

Konkurs wieńcowy to nieodłączny element każdych dożynek w Gminie Chełmża

Konkurs wieńcowy to nieodłączny element każdych dożynek w Gminie Chełmża

Zabytki

 • kościoły gotyckie w Dźwierznie, Grzywnie, Nawrze, Kiełbasinie
 • Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach
 • zespoły pałacowo - parkowe w Brąchnówku, Nawrze, Pluskowęsach
 • pastorówka w Zelgnie
 • pomniki przyrody: Brąchnówko, Dziemiony, Głuchowo, Pluskowęsy, Zalesie

Kościół gotycki w Grzywnie

Kościół gotycki w Grzywnie

Zabytkowy zespół pałacowo – parkowy w Brąchnówku

Zabytkowy zespół pałacowo – parkowy w Brąchnówku

Opracowanie:
Katarzyna Orłowska
insp.ds promocji
Urząd Gminy Chełmża
tel.56 675 60 76 wew.53
kom.739 000 114

Źródło pochodzenia fotografii: zbiory Urzędu Gminy Chełmża