Folder Gospodarczy z ofertą inwestycyjną Gminy Chełmża, zrealizowany w ramach projektu: „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Folderem Gospodarczym z ofertą inwestycyjną Gminy Chełmża, który zrealizowany został w ramach projektu: „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”.

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej? Nie możesz przegapić tej okazji!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioski można składać od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.
Największe szanse na uzyskanie wsparcia mają osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:

  • osoby do 30roku życia,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),
  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • niepełnosprawni.

Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN. Co istotne, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowym dot. ogłoszonego naboru.
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.
Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami do pobrania pod adresem:  .

 

Pieniądze do wzięcia

LGD Ziemia Gotyku ogłosiła nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej dla istniejących firm z obszaru LGD. Termin składania wniosków upływa 30 października br. Limit dostępnych środków w naborze wynosi 705 421,05 PLN .

Dołącz do PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.

ZIEMIA GOTYKU - spotkanie informacyjne

LGD Ziemia Gotyku zaprasza na spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków "Rozwijanie działalności gospodarczej". Termin spotkania 2 październik br. w godz. 14.00 - 16.00 w siedzibie  UG Łysomice ul. Warszawska 8.

Tydzień przedsiębiorcy

Oddział ZUS w Toruniu zaprasza przedsiębiorców i wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminaria w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy. Termin spotkań - 23.09 -27.09.2019'.