The investment folder has been prepared as part of the “Implementing standards of investor support in local governments of the Kujawy-Pomerania Province”

The investment folder has been prepared as part of the “Implementing standards of investor support inlocal governments of the Kujawy-Pomerania Province”.

Pieniądze do wzięcia

LGD Ziemia Gotyku ogłosiła nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej dla istniejących firm z obszaru LGD. Termin składania wniosków upływa 30 października br. Limit dostępnych środków w naborze wynosi 705 421,05 PLN .

Dołącz do PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.

ZIEMIA GOTYKU - spotkanie informacyjne

LGD Ziemia Gotyku zaprasza na spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków "Rozwijanie działalności gospodarczej". Termin spotkania 2 październik br. w godz. 14.00 - 16.00 w siedzibie  UG Łysomice ul. Warszawska 8.

Tydzień przedsiębiorcy

Oddział ZUS w Toruniu zaprasza przedsiębiorców i wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminaria w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy. Termin spotkań - 23.09 -27.09.2019'.